Naše reference

Vážení uživatelé programu Helios CLA,

CBAM – uhlíkové vyrovnání na hranicích (dále jen uhlíkové clo), se od 1.10.2023 týká všech firem, které dovážejí ze 3. zemí výrobky, jejichž výroba produkuje velké množství CO2. Jedná se především o železo, ocel, hliník, chemikálie apod., celkem přes 700 položek celního sazebníku.

Od 1.10.2023 do 31.12.2025 jsou dovozci nebo jejich celní zástupci zatížení pouze povinností čtvrtletně reportovat své dovozy, od 1.1.2026 budou dovozci uhlíkové clo skutečně platit.

Čtvrtletní výkaz je třeba vyplnit v Trader Portálu EU. Registraci pro přístup do portálu má na starosti celní správa, vyhodnocení podaných výkazů bude provádět Ministerstvo životního prostředí. Detailní informace najdete na stránkách obou institucí, především na https://www.mzp.cz/cz/cbam

Připravili jsme proto do Heliosu pomůcku, která vám usnadní identifikaci dovezeného zboží, které je nutné zadat do hlášení CBAM.

Automatické vytvoření přehledu dovezených položek zboží podléhajících uhlíkovému clu

Helios pro zadané období zobrazí (i zpětně) přehled všech položek dovozních deklarací podléhajících uhlíkovému clu a umožní jeho export do excelu. Žádné údaje navíc nemusíte vyplňovat. Pokud v celním řízení zastupujete více dovozců, můžete tabulku vygenerovat zvlášť pro každého dovozce. V tabulce uvidíte i množství emisí spočítané na základě defaultních hodnot. Na podkladě této tabulky pak čtvrtletní hlášení vyplníte v Trader portálu. Tabulku nelze do Trader portálu nahrát.

Cena (bez DPH) je navázána na počet uživatelů modulu ICS dovoz ve vaší licenci Heliosu takto

1 uživatel ICS dovoz (nejmenší instalace) – 5.000 Kč
2-3 uživatelé ICS dovoz (malé firmy) – 10.000 Kč
4-9 uživatelů ICS dovoz (střední firmy) – 15.000 Kč
10 a více uživatelů ICS dovoz (velké firmy) – 20.000 Kč
V případě vícedatabázových licencí je příplatek za každou další databázi 20%.

Rozšíření pro CBAM můžete objednávat emailem na kobler@kobler.cz

Celní software s.r.o.
Tyršova 2071
256 01 Benešov

telefon: 602 851 072
telefon: 607 244 534

e-mail: kobler@kobler.cz