Naše reference

Na této stránce nabízíme ke stažení návody k jednotlivým modulům Helios CLA

Základní návody k Celním případům

Základy ovládání a společné funkce
Základní návod k 1.3.2021 - ovládání a konfigurace programu, správa uživatelů, instalace a správa certifikátů, evidence záruk

Změny a nové funkce v INUVIU
Stručný návod pro snadný přechod na iNUVIO k 1.6.2020

Příručky GŘC pro vyplnění JSD
Příručky k vyplnění dovozní, vývozní a tranzitní deklarace z dílny GŘC, samorozbalovací archiv, příručky ve formátu PDF k 1.1.2013

Návody k modulu Intrastat

Intrastat
verze k 12.2.2024 s popisem odesílání prostřednictvím InstatDesk

vzor xls souboru pro načítání položek jednotlivých operací
vzor xls souboru pro načítání položek měsíčních hlášení

Příručka Statistického úřadu
verze k 1.1.2022

Seznam zboží neslučitelného se zjednodušeným vykazováním

Návod k modulu ICS dovoz (elektronický dovoz)

verze k 24.6.2022

Návod k modulu ECS vývoz (elektronický vývoz)

verze k 31.1.2024

Návod k modulu NCTS tranzit vydaný a přijatý včetně karnetů TIR

verze k 3.4.2024

Návod k modulu Souhrnná deklarace (dočasný sklad)

verze k 31.1.2024

Návod k modulu Celní sklady a AZS

verze k 12.2.2024

Nenašli jste to, co jste hledali ? Nevíte si s něčím rady ? Pak zkuste řešení najít v nejčastějších otázkách a odpovědích.

Co musím v Heliosu nastavit, když mám nový el.podpis ?

Do Heliosu se nastavuje pouze certifikát kvalifikovaný určený k podepisování. Pokud máte i svůj komerční certifikát pro dešifrování odpovědí postačí, aby byl nainstalován v PC. Nastavení nového kvalifikovaného certifikátu nejsnáze provedete jako výměnu za dosluhující certifikát v Celní případy - příslušenství / Definice zpráv / Akce / Hromadná změna certifikátů. Zde si nejprve zvolíte typ certifikátu Podepisovací a pomocí tlačítka se třemi tečkami u kolonky Vystaveno pro si najdete dosluhující certifikát. Pak si ve spodní části okna opět pomocí tlačítka se třemi tečkami vyberete nový certifikát. Nakonec stisknete OK a Helios nahradí starý certifikát za nový u všech vámi podepisovaných typů zpráv. Pokud chcete přes Helios nahlásit nový certifikát celní správě, postupujte podle návodu Základy ovládání a společné funkce.

Jak se odblokuje zablokovaný (žlutý) řádek ?

Odblokování provedete tak, ža na zažluceném řádku stisknete klávesy Alt B a pak kliknete na Odblokovat. Nakonec zadáte uživatelské jméno, pod kterým jste přihlášeni do Heliosu. Po odblokování lze řádek smazat, opravit...

Při stahování aktualizace Helios CLA hlásí "Nemáte právo k této akci".

Zřejmě vám právo ke stahování nových verzí správce nepřidělil nebo odebral. Zkuste si právo znovu přidělit. Vstupte do HELIOS / Možnosti / Konfigurace / Uživatelé a tam na řádku se svým jménem klikněte na Akce / Další práva / Speciální systémová práva. Tam zaklikněte Stahování nových verzí. Pokud se toto nepodaří, musí Vám právo uvedeným postupem přidělit správce.

Při stahování aktualizace Helios CLA hlásí "Přístup odepřen".

Zřejmě pod svým přihlášením do Windows nemáte právo k zápisu do instalační složky Heliosu. Zkuste Helios spustit tak, že na jeho ikonce na ploše kliknete pravým tl. myši a pak "Spustit jako správce". Pokud po vás budou Windows chtít administrátorské heslo, musíte kontaktovat svého kolegu z IT.

Jak načíst data Intrastatu do Helios CLA?

Máte dvě možnosti. Můžete načíst data položek přímo do měsíčního hlášení z textového souboru formátu CSV pro InstatDesk nebo z excelovské tabulky nebo načítat položky do jednotlivých operací též z excelovské tabulky. Více informací najdete v návodu k modulu Intrastat.

Jak načíst data celních deklarací do Helios CLA?

I zde máte dvě možnosti. Můžete načíst data položek přímo do rozpracované deklarace z excelovské tabulky (detaily viz návod ke konkrétnímu modulu, kapitola "Pomocníci při vyplňování"), nebo k Heliosu dokoupit nadstavbu "Importní rozhraní" pro automatické načítání dat z XML nebo i jiných formátů. V případě zájmu nás kontaktujte.

Jak se vypořádat s povinnými texty v popisu zboží?

1.12.2015 zavedla celní správa nový systém automatické kontroly dostatečnosti a přesnosti popisu dováženého a vyváženého zboží za pomoci číselníku klíčových slov Obligatorní popis a číselných hodnot Obligatorní hodnota. Oba číselníky najdete v Heliosu pod celním sazebníkem. Přímo z položky celní deklarace se k nim dostanete kliknutím na tlačítko vedle celního zařazení, tím se zobrazí celní sazebník a v něm kliknete pravým tlačítkem myši a zvolíte požadovaný číselník.

Kontrola popisu zboží se provádí postupně od obecnější KN ke konkrétnějšímu určení zboží. Nejdříve se v číselníku klíčových slov vyhledají řádky s uvedeným KN na 4 místa, provede se pro ně kontrola. Následně se hledají řádky s KN na 6 míst a pro ně se provede kontrola. Následuje hledání a kontrola postupně pro KN uvedenou na 8 a 10 míst. Pokud ve kterémkoliv kroku popis zboží nevyhoví kontrole, další kontroly se již neprovádí a deklarant obdrží chybovou zprávu.

Kontrola pro dohledanou KN se provede tak, že se vyberou všechny řádky s daným počtem míst KN. Pro každý takto vybraný KN se řádky v číselníku rozdělí do skupin podle „Číslo skupiny pro KN“. Popis zboží celní deklarace kontrolou projde v pořádku pokud obsahuje alespoň jedno slovo z každé číslem identifikované skupiny slov pro KN.

Příklady :

KN Číslo skupiny pro KN Slovo
     
6101 1 pánsk
6101 1 chlapeck
610120 1 bavln
610130 1 chemických vláken
6101902011 1 ponč
6101902011 2 jemných zvířecích chlupů

Příklad 1 : Deklarujeme pánský kabát z bavlny KN 61012010. V popisu zboží musíme mít alespoň jeden výskyt slovního základu z číselníku pro KN 6101, v našem příkladu bude vyhovovat "pánsk" a dále musí být v popisu zboží dle KN 610120 slovní základ "bavln". Vyhovující popis zboží by tedy byl např. "pánské kabáty z bavlny", neprošlo by ale např. "kabáty z bavlny pro muže".

Příklad 2: Deklarujeme ručně vyráběné pončo KN 6101902011. V popisu zboží musíme podle číselníku OBLPOPIS uvést slovní základ "ponč" (číselná skupina slov 1) i "jemných zvířecích chlupů" (číselná skupina slov 2). Vyhovující popis zboží by tedy byl např. "pánské pončo z jemných zvířecích chlupů", neprošlo by ale např. "pánské pončo z chlupů ledního medvěda", i když se vlastně jedná o přesnější popis.

Celní software s.r.o.
Tyršova 2071
256 01 Benešov

telefon: 602 851 072
telefon: 607 244 534

e-mail: kobler@kobler.cz