Uživatelům programu Helios CLA nabízíme připojení k celním úřadům prostřednictvím certifikovaného VAN operátora

NZ Servis s.r.o.

Ceník VAN služby CLONET

Typ služby Šance Mikro Standard Partner Premium GOLD
Měsíční paušální poplatek Kč 450,- Kč 850,- Kč 1500,- Kč 2600,- Kč 3999,- *
Počet přenesených souborů 15 150 460 1300 3400 neomezeně
Cena za 1 další soubor Kč 25,- Kč 15,- Kč 7,- Kč 4,- Kč 2,- -
Potvrzení přenosu ano ano ano ano ano ano

U všech typů služeb kromě Šance činí aktivační poplatek 4 000,- Kč

Tarif Šance je uzpůsoben zákazníkům s minimálním počtem souborů, kteří jsou takto osvobozeni od platby vstupního aktivačního poplatku. V případě dosažení vyššího počtu přenesených souborů po dobu delší než 4 měsíce, bude zákazníkovi aktivován paušál Mirko spojený s platbou aktivačního poplatku.

Tarif GOLD je určen pro velké zákazníky, cena a podmínky přenosu se sjednávají individuálně

- Ceny a počty přenesených souborů se počítají "za IČO". Máte-li více pracovišť, stačí Vám jeden paušál
- Do počtu přenesených souborů se nezapočítávají odpovědi celní správy
- První měsíc provozu služby zdarma a nezávazně

Pokud budete mít o připojení zájem, vyplňte objednávku a pošlete nám ji na naši adresu, nebo faxem na číslo 317 72 82 68, nebo emailem na kobler@kobler.cz