Uživatelům programu Helios CLA nabízíme připojení k celním úřadům prostřednictvím certifikovaných VAN operátorů

Komunikace přes VAN operátora je povinná pro ICS dovoz, ECS vývoz a NCTS (elektronický dovoz, vývoz a tranzit). Umožňuje plnohodnotnou výměnu dat mezi deklarantem a celní správou nejen u celních deklarací, ale i pro zjištění stavu záruky či pro oznámení změny elektronických podpisů. Méně komfortní variantou je odesílání dat deklarací pomocí web klientů celní správy. V tomto případě ale veškeré odpovědi celní správy zůstávají ve web klientovi a Helios neví, jak celní případ skončil, nemůže proto tisknout potřebné sestavy, opravovat chyby atd.

Hlavní přednosti plnohodnotné komunikace přes VAN :

1. Odeslání dat přímo z Heliosu, u web klienta nutnost převádět data z Heliosu do klienta a pak manuálně odesílat
2. VAN operátor vede a zálohuje záznamy o přenesených datech, které deklarant může využít při případných sporech s celním úřadem, v případě rozporů mezi deklarantem a celním úřadem je VAN operátor důležitý svědek
3. VAN operátor šifruje přenášená data, a to na úrovni používané u bankovních služeb
4. Při použití VAN služby se mnohé činnosti zautomatizují, např. odesílání a přijímání souborů a jejich zobrazení v programu Helios CLA. Tato činnost může při patřičném nastavení běžet na pozadí a nezatěžovat deklaranta
5. Doručenky i všechny ostatní reakce CÚ se vracejí přímo do programu Helios CLA a ten s nimi může dále efektivně pracovat. Při použití web klienta zůstává doručenka mimo Helios.
6. Při zjištění problémů (např. dlouho se nevrací doručenka) může VAN operátor informovat deklaranta emailem nebo zprávou SMS
7. Při komunikaci přes VAN má Helios informace o celém celním řízení a může tak tisknout platební výměry, sestavy povinné pro evidenci zjednodušených postupů, tisknout propuštěné VDD a TDD a použít propuštěné či ukončené deklarace pro převod na další režimy (např. z NCTS přijatého automaticky vytvoří následnou dovozní deklaraci)

 

Nabízíme Vám proto připojení prostřednictvím dvou certifikovaných VAN operátorů

CNS a.s. Mělník

NZ servis s.r.o. Kladno