Vývoj a prodej programů pro elektronické celní řízení včetně zjednodušených postupů v dovozu, vývozu a tranzitu, pro vykazování Intrastatu, pro vedení celních skladů a AZS, elektronický celní sazebník, příprava pro napojení na vaše interní systémy

certifikáty - hotline - návody - kontakty

Nový šifrovací certifikát celní správy

BREXIT a Helios CLA aktualizováno 20.2.2021

iNUVIO - nová generace Heliosu

Ukončení podpory starých systémů Microsoftu

Společnost Celní software s.r.o. (nástupce fyzické osoby Mgr. Martin Kobler) je výrobcem nejpoužívanějšího deklarantského programu Helios CLA. Na jeho vývoji spolupracuje se zakladatelem rodiny programů Helios - firmou Asseco Solutions a.s. Tato spolupráce přivedla na svět program s tržním podílem 60%, s nejmenší chybovostí celních deklarací ze všech konkurenčních programů a s nejvyšší možnou záruku kompatibility se současnými i budoucími operačními, databázovými a komunikačními systémy společnosti Microsoft. Jako příklad můžeme uvést provázání programu Helios CLA s MS Explorer, MS Outlook a MS Office.

Naše reference

Mezi spokojené uživatele programu Helios CLA patří naprostá většina velkých spedičních a deklarantských firem, např. DHL, Metrans, Czech International, Lagermax, Damco, PST-CLC, Gerlach, Cargo-partner i firem obchodních a výrobních, např. Siemens, Panasonic, Johnson Controls, Meopta-Optika, Olympus, Bosch, Barum Continental, Philip Morris, Liberty Ostrava….

Podrobněji o programu

Dali jsme si za cíl vytvořit program, který bude nejen splňovat požadavky a standardy dané Generálním ředitelstvím cel, ale který poskytne uživatelům dosud nevídanou míru volnosti při komunikaci programu s okolím a při vytváření vlastních výstupů.

Do programu Helios CLA je integrován nástroj na úpravu tiskových výstupů. Uživatel programu si tak může zařadit do tisku formulářů svoje razítka nebo logo nebo jen posunout tisk údajů tak, aby přesně padly do konkrétního tiskopisu. Zajímavou je možnost doplnit do tiskové sestavy pevné texty (např. čísla bankovních účtů nebo čísla povolení) a dále se již nestarat, zda jsou tyto údaje vyplněné v každé deklaraci. Program umí tisknout Intrastat, ECS vývoz, ICS dovoz, NCTS, DCH a CMR na čisté listy tak, že formuláře včetně rámečků kompletně vykreslí.

Celní deklarace jsou v programu Helios CLA rozděleny podle typů do jedenácti přehledů. Každý přehled si můžete nastavit podle svých potřeb a pokud potřebujete více různých nastavení, snadno mezi nimi můžete přepínat. Seznamy deklarací podle příslušného nastavení lze snadno tisknout, mailovat a převádět do Excelu, Wordu nebo do Html pro prezentaci na webu. Samozřejmostí je převod deklarací na jiný typ, např. ukončený tranzit na dovoz.

Ke každému typu deklarací i k ostatním datům programu Helios CLA si každý může připojit libovolné množství dalších údajů, které lze plnohodnotně využít při tisku, filtrování, vyhledávání i při exportech do Excelu. Vlastní údaje přijdou vhod, pokud by některá rozhodnutí celních úřadů požadovala uvádění nestandardních údajů nebo pro „necelní akce“ s deklaracemi, např. sledování ekonomických, osobních nebo dopravních údajů.

Naprosto ojedinělé v této kategorii software jsou možnosti nastavení práv. Každý uživatel může mít naprosto individuální nastavení přístupových práv ke každé části programu.

Program Helios CLA je aplikací typu Client-server. Umožňuje tak bezproblémový vzdálený přístup k centrálně uloženým datům z poboček. Jako databázový stroj je použit Microsoft SQL Server 2016 nebo novější. Jeho variantu pod názvem Express Edition poskytujeme pro použití výhradně s programem Helios CLA zdarma.

Program Helios CLA obsahuje již v základní verzi funkce pro načtení dovozní a vývozní deklarace a intrastatového výkazu z ekonomických systémů prostřednictvím textových souborů nebo souborů typu xls a xml. Tuto možnost využívá řada firem provozujících systémy SAP, NAVISION...

Podrobnější informace o jednotlivých modulech Heliosu najdete v levém menu pod odkazem "Program Helios CLA".