Přehled nejčastějších otázek a odpovědi na ně :

Co mám nastavit, když mám nový el.podpis ?

- do Heliosu se nastavuje pouze certifikát kvalifikovaný určený k podepisování. Pokud máte i svůj komerční certifikát postačí, aby byl nainstalován v PC. Nastavení kvalifikovaného certifikátu nejsnáze provedete jako výměnu za dosluhující certifikát v Pomocné číselníky / Přehled definice zpráv / Akce / Hromadná změna certifikátů. Zde si nejprve zvolíte výměnu certifikátu Podepisovacího a pomocí tlačítka se třemi tečkami u kolonky Vystaveno pro si najdete dosluhující certifikát. Pak si ve spodní části okna opět pomocí tlačítka se třemi tečkami vyberete nový certifikát. Nakonec stisknete OK a Helios nahradí starý certifikát za nový u všech vámi podepisovaných typů zpráv.

Jak se odblokuje zablokovaný (žlutý) řádek ?

- nejprve si musíte nastavit "Globálně platné heslo", které je nutné pro odblokování. Heslo nastavíte v Možnosti / Konfigurace.../Systémové konstanty.

Vlastní odblokování provedete tak, ža na zažluceném řádku kliknete pravým tlačítkem myši, dáte System / Informace o aktuálním záznamu a stisknete Odblokovat. Po odblokování lze řádek smazat, opravit...

Při stahování aktualizace Helios CLA hlásí "Nemáte právo k této akci"

- zřejmě Vám právo ke stahování nových verzí správce nepřidělil nebo odebral. Musíte si tedy právo znovu přidělit. Vstupte do Možnosti / Konfigurace / Uživatelé a tam na řádku se svým jménem pomocí pravého tlačítka myši vyberte Stahování nových verzí - Povolit. Pokud se toto nepodaří, musí Vám právo uvedeným postupem přidělit správce.

Jak se hlášení Intrastatu předává elektronicky?

- v současné době se výkazy Intrastatu předávají pomocí programu InstatDesk. Výkazy připravené v Heliosu vygenerujete do souboru csv a ten načtete do InstatDesku a poté odešlete celní správě. Ohledně instalace a ovládání programu InstatDeskIDES najdete informace na stránkách celní správy.

Jak se načtou data Intrastatu do Helios CLA?

- máte dvě možnosti. Můžete načíst data přímo do měsíčního hlášení z textového souboru formátu ASCII IDES nebo ASCII CSV nebo z excelovské tabulky nebo načítat položky do jednotlivých operací též z excelovské tabulky. Více informací najdete v návodu k modulu Intrastat.

Jak se vyplňují ceny a obchodní náklady v JSD ?

- správné uvádění cen do odstavců 44-DPH, 46 a 47 je složitější než před vstupem ČR do EU. Každá z uvedených kolonek JSD obsahuje nápovědu, kterou vyvoláte stisknutím klávesy F1. V nápovědě se dočtete, jaké hodnoty v návaznosti na dodací podmínky máte do kolonek uvádět a jak funguje automatické počítání hodnot v programu Helios CLA.

V JSD umí program celkové náklady na dopravu rozpočítat do jednotlivých položek dokladu podle hmotnosti nebo podle ceny. Postupujte tak, že nejprve vypníte všechny položky bez nákladů na dopravu a poté stisknete tlačítko Akce nad seznamem položek. Vyberete Rozpočet PONx nebo Přirážky/Slevy, zadáte celkové dopravní náklady za celou zásilku a vyberete způsob rozpuštění do položek.

Kódy chyb v NCTS a ECS

Pokud se do Helios CLA - NCTS vrátí chybová zpráva, přepne se stav zpracovávané deklarace na "Chyba". V takovém případě je nutné chybovou zprávu otevřít a podle kódu chyby zjistit, co a kde je špatně. Chybovou zprávu otevřete tak, že na řádku chybného dokladu stisknete pravé tlačítko myši, vyberete Zprávy a dále Přehled zpráv. Otevře se okno se seznamem odeslaných a přijatých zpráv, kde na prvním místě bude zmíněná chybová zpráva. Na té stiskneme tlačítko Oprava a dále Analýza chyb. Nyní budou vidět kódy chyb a jejich význam.

Co znamená měrná jednotka "---" ?

- u mnoha položek nového celního sazebníku není uvedena měrná jednotka. Program Helios CLA v takovém případě kolonku proškrtne. Budete-li vyplňovat JSD, uvádějte v případě proškrtnuté měrné jednotky do množství vlastní hmotnost. Budete-li vyplňovat Intrastat, uvádějte v případě proškrtnuté měrné jednotky do množství nulu.

Proč není v celním sazebníku sazba DPH ani celní sazby ?

- tyto údaje již nejsou přímo v programu Helios CLA, musíte se k nim dostat pomocí internetu tak, že na 8mi místné položce celního sazebníku nebo na 10ti místné položce s doplňkovým kódem stisknete klávesu F7.  

Lze v JSD vypočítat celní dluh a vytisknout kompletní obsah odstavce 47 ?

- údaje nutné pro výpočet CLA a DPH lze získat z internetu pomocí funkce Výpočet CLA v editoru položek. Pomocí získaných údajů program vypočte očekávaný celní dluh a vyplní všechny části odstavce 47. Podrobnosti o tomto výpočtu najdete v návodu k modulu ICS dovoz.

Jak je to s vyplňováním kódu daně v páté části odstavce 33 ?

- v odstavci 33 - pátá část se uvádí kód daně (dříve třetí část, kódy 1000, 2000 a pod.). Nyní se vyplňuje kód jen u zboží se sníženou sazbou DPH a u zboží podléhajícího SPD. V ostatních případech zůstává kolonka prázdná.

Jak nastavíme tisk do formulářů JCD/JSD na jehličkové tiskárně ?

- na instalačním CD je adresář Příručky a v něm mimo jiné návod CLA_IQ.doc. V kapitole 4.3 je popsán postup při nastavování tisků, především levého a horního okraje.

Jak máme evidovat přímé obchodní náklady v celním skladu ?

- uživatelé modulu Celní sklady jistě uvítají možnost evidovat na příjemkách a výdejkách dopravné rozdělené na 3 úseky (PONZ, PONEU, PONT). Při sestavování JSD z příjemek a výdejek se dopravné počítá přesně na jednotlivé úseky. Více viz Podrobnosti.