Firmám obchodujícím v EU nabízíme modul programu Helios CLA na zpracování INTRASTATU

Zde si můžete stáhnout aktuální návod k modulu Intrastat v samorozbalovacím archivu, obsahující mimo jiné popis komunikace s InstatDesk a postup pro načítání dat měsíčního hlášení do Helios CLA.

Zde najdete popis změn při přepočtu z cizích měn na Kč od 1.8.2016

Co je to Intrastat

Intrastat je systém sběru dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy Evropské unie. Při těchto obchodech se již celním úřadům nepředkládají celní deklarace. Intrastat se nevztahuje na obchody s nečlenskými zeměmi, kde je nutné i po vstupu ČR do EU absolvovat celní řízení. Systém Intrastat je povinný pro všechny členské státy Evropské unie, není však jednotný v oblasti sběru prvotních údajů (např. formy výkazu, organizační zabezpečení).

Údaje z výkazu pro Intrastat umožňují mimo jiné sestavit měsíční statistiky zahraničního obchodu České republiky.

Pro koho je Intrastat povinný

Povinnost vykazovat data pro Intrastat se od 1.5.2004 týká osob, které překročí asimilační práh při přijetí nebo odeslání zboží. Tím se stávají zpravodajskými jednotkami.

Asimilační práh je stanoven pro odeslání i přijetí zboží v hodnotě přesahující dvanáct miliónů Kč ročně. Určuje se z fakturované hodnoty nezávisle na sobě, zvlášť pro přijetí a zvlášť pro odeslání zboží.

Jaké údaje a kdy se vykazují

Výkazy Intrastatu se předkládají příslušnému celnímu úřadu souhrnně za předchozí měsíc do 12. pracovního dne následujícího měsíce tištěnou formou nebo elektronicky.

Mezi vykazované údaje patří např. přesné celní zařazení zboží (osmimístný kód z celního sazebníku), fakturovaná hodnota, kódy dodacích podmínek, druhu dopravy, země původu či povahy transakce.

Naše řešení Intrastatu

Modul Intrastat je částí programu Helios CLA. Při jeho vývoji spolupracujeme s firmou Asseco Solutions a.s. - vývojovým partnerem číslo 1 společnosti Microsoft v České republice (firma je držitelem certifikátu nejvyšší úrovně "Microsoft Gold Certified Partner"). Díky tomu máme nejlepší možný přístup k informacím o současných a hlavně o připravovaných produktech Microsoftu. Můžeme tak našim uživatelům dát nejvyšší možnou záruku kompatibility programu Helios CLA se současnými i budoucími operačními, databázovými a komunikačními systémy společnosti Microsoft.

Dali jsme si za cíl vytvořit program, který musí nejen splňovat požadavky a standardy dané platnou legislativou, ale který musí poskytovat uživatelům maximální možnou míru volnosti při komunikaci programu s okolím a při vytváření vlastních výstupů.

Náš program poslouží ke sběru dat, k jejich vysčítání do měsíčního výkazu, k tisku výkazu i k jeho předání elektronickou formou. Samotné odeslání se provádí přes program InstatDesk, který je zdarma ke stažení na stránkách celní správy, nebo přes webovou aplikaci InstatOnLine.

Způsob evidence je naprogramován tak, aby jej mohly používat samostatné zpravodajské jednotky pro vlastní evidenci a zároveň ti, kteří povedou evidenci zboží pro několik zpravodajských jednotek (zástupci).

Měsíční výkazy lze naším programem zpracovat třemi způsoby :

1) Průběžně zadávat údaje o jednotlivých obchodních operacích (faktury), které program jednou měsíčně
automaticky převede do měsíčního výkazu
2) Načítat potřebná data z jiných ekonomických systémů a z nich sestavit měsíční výkaz
3) Při malém množství obchodů přímo vypsat měsíční výkaz

Program obsahuje i samostatnou evidenci Podkladů pro opravná hlášení, tedy zapomenutých faktur či přijatých a vydaných dobropisů, sledování měsíčních hodnot opravných dokladů a automatické vytvoření opravného hlášení.

Kromě povinných údajů si uživatel může evidovat i řadu údajů pro vlastní potřebu, např. čísla faktur za zboží i za dopravu, údaje o odesilateli, příjemci a dopravci, které si následně může tisknout či exportovat do souboru k dalšímu zpracování ve svém účetním programu. Systém uživateli umožňuje i definování nových (námi nepředpokládaných) údajů, se kterými lze následně plnohodnotně pracovat. Stejně tak si uživatel může definovat libovolné množství svých tiskových sestav, do kterých může zařadit předdefinované i vlastní údaje.

V čem je náš systém lepší než InstatDesk

Oproti programu InstatDesk má naše řešení Intrastatu celou řadu předností :

- možnost evidovat obchodní operace průběžně
- snadná oprava průběžně zadávaných hodnot
- kumulace stejných obchodních případů do jednoho řádku měsíčního výkazu
- možnost přehledné evidence podkladů pro opravná hlášení (dobropisy a opomenuté faktury)
- automatická tvorba řádného i opravného hlášení z průběžných podkladů
- přehledné zpracování výkazů pro libovolný počet zpravodajských jednotek
- možnost uživatelem konfigurovatelného exportu všech vložených dat do Excelu, Txt či XML
- snadný sběr dat z poboček firmy a jejich sloučení do celofiremního výkazu
- možnost zápisu nepovinných údajů, např. čísel faktur, SPZ, dodavatelů či odběratelů
- možnost připojení CMR k obchodní operaci "odeslání"
- tisk vyhláškou předepsaného výkazu na čisté listy A4

Naprosto ojedinělé v této kategorii software jsou možnosti nastavení práv. Každý uživatel může mít naprosto individuální nastavení přístupových práv ke každé části programu.

Program Helios CLA je aplikací typu Client-server. Umožňuje tak bezproblémový vzdálený přístup k centrálně uloženým datům z poboček nebo práci v režimu Terminál-server. Jako databázový stroj je použit Microsoft SQL Server. Jeho variantu pod názvem MSDE poskytujeme pro použití výhradně s programem Helios CLA zdarma.

Nároky programu Helios CLA

konfigurace serveru : 4 GB RAM, Windows 10 nebo Windows server 2016 a vyšší
konfigurace stanice : 2 GB RAM, Windows 10

(jako server lze použít i jakoukoli pracovní stanici splňující výše uvedené požadavky na server)

Pro tisk výkazů je nutná laserová nebo inkoustová tiskárna, pro elektronické předávání výkazů je nutný přístup na internet.

Co Vám nabízíme

1) Poradenství při přípravě na Intrastat
2) Hardwarový audit a návrh upgrade vaší výpočetní techniky
3) Program Helios CLA s modulem Intrastat
4) Instalaci a zaškolení pracovníků

Program Helios CLA již ve svém základu obsahuje prostředky pro přípravu celního řízení, tedy elektronický celní sazebník, zpracování dovozních, vývozních a tranzitních celních deklarací s kompletní elektronickou podporou. Je možné jej rozšířit o řadu modulů, kromě zmíněného modulu Intrastat se jedná o ECS vývoz, ICS dovoz, NCTS, Celní a daňové sklady a AZS nebo Záruční listiny. Vše pak mezi sebou komunikuje bez nutnosti dvojího zapisování totožných údajů.

Cena a objednávka

Pokud již program Helios CLA používáte, stačí Vám dokoupit modul Intrastat za cenu od 4.800 Kč. Ostatní zájemci si mohou zakoupit Intrastat samostatně nebo spolu s dalšími nabízenými moduly.

Objednávka programu Helios CLA a modulu Intrastat