Elektronický vývoz - ECS

ECS (Export Control System, též E-vývoz) je efektivním způsobem podávání celních prohlášení do režimu vývoz, který má za cíl zrychlit zpracování celních prohlášení. Větší část úkonů provádí výpočetní technika, na zaměstnance celní správy zbývá především kontrolní činnost. Systém umožňuje rychlejší zahájení přepravy i elektronické potvrzování výstupu zboží ze společenství.

ECS je povinný pro všechny provozovatele zjednodušených postupů při vývozu již od 1.2.2007. Ostatní vývozci museli přejít na ECS nejpozději 1.7.2009. Nyní je ECS jedinou možností, jak podat vývozní celní prohlášení.

Kroky, popsané níže, je nutné učinit i při zahájení elektronické komunikace v režimech tranzit a dovoz.

Co je nutné zařídit

Zájemce o ECS musí učinit několik úkonů potřebných pro zavedení do systému ECS.

- Elektronický podpis

Zprávy v ECS komunikaci musí být podepsané kvalifikovaným elektronickým podpisem. Zprávy zasílané ve směru od deklaranta k celní správě musí být šifrované komerčním certifikátem celní správy (ten dodáváme s programem Helios CLA), zprávy zasílané od celní správy k deklarantovi mohou být šifrované komerčním certifikátem deklaranta. Zájemce o ECS si tedy musí zakoupit minimálně jeden kvalifikovaný certifikát a pokud bude chtít i šifrovat odpovědi celní správy, musí mít i jeden komerční certifikát. Více o elektronickém podpisu.

Pokud již používáte el.podpis pro účely NCTS nebo ICS dovoz, využijete jej i pro ECS.

- Žádost o elektronickou komunikaci

Po obstarání elektronických podpisů musíte podat na váš CÚ "Žádost o elektronickou komunikaci", kam mimo jiné uvedete čísla vašich certifikátů. Pokud jste již dříve o elektronickou komunikaci žádali, stačí pouze požádat o rozšíření výčtu povolených režimů. Na zpracování žádosti má celní úřad 30 dnů.

- Žádost o zjednodušený postup

Pokud chcete využít výhod zjednodušeného postupu, podejte si současně s žádostí o elektronickou komunikaci i žádost o zj.postup.

- VAN operátor

Pro rychlé, spolehlivé a zabezpečené předávání elektronických zpráv mezi deklarantem a celní správou je nutné použít VAN operátora. Pokud již VAN operátora využíváte pro účely NCTS nebo jiných elektronických postupů, nemusíte žádné další VAN služby objednávat, posuďte ale dostatečnost vybraného tarifu.

- Modul "ECS vývoz" do programu Helios CLA

Modul Helios CLA - ECS vývoz máme celní správou certifikován (certifikát ZDE). Cena modulu pro jednoho uživatele činí 6.800,- Kč + DPH, ceny pro více uživatelů začínají na 12.240,- Kč + DPH. Nabízíme (a doporučujeme) modul objednat včetně instalace, nastavení a zaškolení za 800,- Kč/hod. + 10 Kč/km. V případě zájmu o modul ECS vývoz vyplňte a pošlete nám emailem nebo faxem objednácí lístek.

Modul ECS vývoz slouží ke kompletnímu řešení problematiky elektronického vývozu. Umožní rychlé a přehledné

- vytvoření vývozní deklarace (ze vzorů, kopií z předchozí nebo úplně nové)
- odeslání celní správě včetně zašifrování a podepsání elektronickým podpisem
- vytištění deklarace (VDD) včetně čárového kódu na laserové nebo inkoustové tiskárně
- přijímání všech zpětných informací (o chybách, kontrolách, o propuštění a o vystoupení zboží z EU)
- tisky nejrůznějších přehledů, statistik a evidenčních knih

Kromě povinných operací umožňuje modul i převody na jiné typy dokladů, např. z ECS na NCTS vydaný, automatické vytvoření příloh, např. EUR.1, CMR nebo CIM či rychlý náhled do evidence celní správy pro konkrétní vývozní případ. Zajímavá je i možnost oddělení místa podání deklarace a místa tisku (propuštěnou deklaraci lze emailem poslat na místo nakládky a tam vytisknout).