Elektronický dovoz

ICS (Import Control System, E-Dovoz) je novým způsobem podávání celních prohlášení do dovozních režimů, který má za cíl zefektivnit a sjednotit zpracování dovozních celních deklarací, zlepšit možnosti celní správy při kontrolách zboží, při rizikové analýze apod.. Větší část úkonů provádí výpočetní technika, na zaměstnance celní správy zbývá především kontrolní činnost.

E-Dovoz je povinný pro všechny provozovatele zjednodušených postupů při dovozu. Ostatní dovozci mohou po určitou přechodnou dobu používat i nadále písemné celní prohlášení na tiskopise JSD. Pokud ale chtějí poskytovat data písemného celního prohlášení též elektronicky (na disketě, na flashdisku, emailem), musí data poskytnout v novém XML formátu.

Co je nutné zařídit

Zájemce o E-Dovoz musí učinit několik úkonů potřebných pro zavedení do systému ICS.

- Elektronický podpis

Zprávy v ICS komunikaci musí být podepsané kvalifikovaným elektronickým podpisem. Zprávy zasílané ve směru od deklaranta k celní správě musí být šifrované komerčním certifikátem celní správy (ten dodáváme s programem Helios CLA), zprávy zasílané od celní správy k deklarantovi mohou být šifrované komerčním certifikátem deklaranta. Zájemce o ICS si tedy musí zakoupit minimálně jeden kvalifikovaný certifikát a pokud bude chtít i šifrovat odpovědi celní správy, musí mít i jeden komerční certifikát. Více o elektronickém podpisu.

Pokud již používáte el.podpis pro účely ECS, NCTS nebo Intrastatu, využijete jej i pro E-Dovoz.

- Žádost o elektronickou komunikaci

Po obstarání elektronických podpisů musíte podat na váš CÚ "Žádost o elektronickou komunikaci s CÚ dovozu", kam mimo jiné uvedete čísla vašich certifikátů. Pokud jste již dříve o elektronickou komunikaci žádali, stačí do nové žádosti uvést místo výše jmenovaných údajů pouze číslo vydaných parametrů komunikace.

- Žádost o zjednodušený postup

Pokud chcete využít výhod zjednodušeného postupu, podejte si současně s žádostí o elektronickou komunikaci i novou žádost o zj.postup, případně se dohodněte s CÚ na úpravě stávajících povolení.

- VAN operátor

Pro rychlé, spolehlivé a zabezpečené předávání elektronických zpráv mezi deklarantem a celní správou je nutné použít VAN operátora. Pokud již VAN operátora využíváte pro účely ECS nebo NCTS, nemusíte žádné další VAN služby objednávat, posuďte ale dostatečnost vybraného tarifu.

- Modul "ICS dovoz" do programu Helios CLA

Cena modulu ICS dovoz jako dokup do stávající aktivní licence Heliosu činí 9.800,- Kč + DPH pro 1 uživatele, ceny pro více uživatelů začínají na 17.640,- Kč + DPH. Včetně základu Heliosu pro úplně nové uživatele činí cena 17.600,- Kč pro 1 uživatele. Nabízíme (a doporučujeme) modul objednat včetně instalace, nastavení a zaškolení za 800,- Kč/hod. + 10 Kč/km. V případě zájmu o modul ICS dovoz vyplňte a pošlete nám emailem nebo faxem objednací lístek, případně Vaší obvyklou firemní objednávku.

Modul ICS dovoz slouží ke kompletnímu řešení problematiky elektronického dovozu. Umožní rychlé a přehledné

- vytvoření dovozní deklarace (ze vzorů, kopií z předchozí nebo úplně nové, převodem z SCP nebo z NCTS)
- zpracování obyčejné, zjednodušené i neúplné deklarace, automatické generování dodatečných deklarací
- rozpočet dopravy, předběžný výpočet cla a DPH, upozornění na přídavné kódy a osvědčení
- kontroly před odesláním deklarace
- odeslání celní správě včetně zašifrování a podepsání elektronickým podpisem
- přijímání všech zpětných informací (o chybách, kontrolách, o propuštění, platební výměr)
- tisky nejrůznějších přehledů, statistik a evidenčních knih
- spolupráci s modulem Celní sklad a AZS (automatické sestavení deklarace z příjemek a výdek)

Kromě povinných operací umožňuje modul i převody na jiné typy dokladů, např. z ICS na ECS vývoz, automatické vytvoření DCH či tisk do souboru PDF nebo JPG.