Naše reference

Vážení uživatelé programu Helios CLA,

Určitě se k Vám již dostaly informace o zásadních změnách v tranzitu (včetně ukončování tranzitů) a ve vývozu, které celní správa plánuje nasadit 2.10.2023. O přesném harmonogramu nasazení a s tím související odstávce systémů bude celní správa ještě informovat. Můžeme ale předpokládat, že v neděli 1.října budou uvedené systémy mimo provoz a spuštění nových proběhne v noci na 2.října. Proto Vám doporučujeme všechny tranzitní a vývozní operace plánované na začátek října uskutečnit ještě před nasazením nových verzí, tedy do soboty 30.září. Protože se jedná o zásadní změny obou systémů, můžeme po nasazení nových verzí předpokládat počáteční problémy. Doporučuji proto na pondělí 2.října žádné tranzity ani vývozy neplánovat, a pokud ano, jen ty naprosto nezbytné.

Na nové verzi Heliosu nyní usilovně pracujeme. K dispozici Vám bude jako standardní aktualizace pravděpodobně v pátek 29.září v odpoledních hodinách. Až bude aktualizace připravená, pošleme Vám detailní informace emailem.

Změny v tranzitu i vývozu jsou velmi rozsáhlé, především z technického hlediska. Jde o komplexní změny všech zpráv, zasílaných i přijímaných. Některé kolonky v deklaracích budou zrušeny, řada nových se tam objeví. Naší snahou je připravit nový systém tak, aby se pro běžného uživatele-deklaranta na 1.pohled změnilo co nejméně. Celou situaci navíc komplikuje existence tzv. přechodného období, během kterého bude velké množství podmínek a pravidel uplatňováno jinak, než po jeho ukončení. Toto přechodné období bude ukončeno až v okamžiku, kdy všechny země EU nasadí nové systémy do provozu. Původně plánovaný termín 1.12.2023 nestihne asi 6 zemí a zatím se neví, kdy vlastně přechodné období skončí. Musíme se tak v podstatě připravit na 2 změny - od 2.10.2023 a pak někdy během příštího roku. Pro nás to znamená programovat 2 různé systémy najednou.

Během přechodného období budeme čelit několika komplikacím. Například v tranzitu nebude možné deklarovat více odesílatelů. Další komplikací může být omezení rozsahu popisu zboží z dnešních 600 na pouhých 280 znaků.

Můžete se ale těšit i na příjemné novinky. Budou zrušena všechna povolení zj.postupu ve vývozu, protože i v obyčejném postupu bude propouštění automatické po vypršení časovače. V případě vývozu do citlivých zemí nebo pokud bude vývozní deklarace sloužit jako žádost o jednorázové povolení RHÚ se ale návštěvě CÚ stejně nevyhnete.

Ukončení provozu web-klienta

Podle již oficiálních informací nebude od 2.10. funkční web-klient celní správy pro zahajování i ukončování tranzitů a pro vývozy. Pokud webové klienty celní správy používáte, obraťte se na nás s poptávkou na rozšíření vaší licence Heliosu o příslušné moduly nebo pokud Helios ještě nepoužíváte, na zakoupení nové licence. Pokud již uvedené moduly ve svém Heliosu máte, ale pro přenos dat používáte právě webové klienty, budete si muset objednat službu VAN Operatora.

Načítání a exporty dat (aktualizováno 20.9.)

Pokud do Heliosu načítáte data deklarací z excelovské tabulky nebo ze souborů xml (včetně použití Importního rozhraní), nemusíte vstupní soubory měnit. Helios bude i nadále schopen načíst data ze současných struktur xml. Nové povinné kolonky doplníme i do starých formátů CZ515A apod. Jejich seznam najdete v Seznamu přidaných atributů. Pokud z Heliosu exportujete xml soubory pro další zpracování ve svých IT systémech, pak se připravte na změnu. Od 2.10. bude Helios exportovat (či posílat emailem) xml soubory v nových strukturách, tedy přesně tak, jak je obdrží od celní správy.

EORI dopravce (aktualizováno 20.9.)

Komplikací může být i nová povinnost uvádět dopravce, pokud je rozdílný od Deklaranta ve vývozu nebo Držitele režimu (hlavního povinného) v tranzitu. Uvádění dopravce dosud bylo v Heliosu dobrovolné jen pro potřeby uživatelů, od 2.10. bude dopravce součástí deklarace, a to včetně EORI dopravce. Doporučuji proto zjistit si s dostatečnou časovou rezervou EORI vašich dopravců, zvláště těch zahraničních.

Nicméně začínají prosakovat informace, že celní správa nebude na uvedení EORI dopravce trvat. Otázky k této věci prosím nesměřujte na mě, ale na celní správu.

Návod

Připravili jsme pro vás i Přechodový manuál, tedy seznam důležitých změn i s fotkami nových obrazovek Heliosu.

Na této webové stránce budeme zvěřejňovat další podrobnosti a informace související s touto změnou, proto ji pravidelně sledujte.

Celní software s.r.o.
Tyršova 2071
256 01 Benešov

telefon: 602 851 072
telefon: 607 244 534

e-mail: kobler@kobler.cz