Naše reference

Vážení uživatelé programu Helios CLA,

Dovolujeme si Vás touto cestou informovat o ukončené, nebo v blízké budoucnosti končící podpoře některých softwarových produktů společnosti Microsoft a upozornit na vliv této skutečnosti na náš program HELIOS CLA. Zdvořile Vás žádáme o pečlivé přečtení tohoto článku, neboť obsahuje důležité informace k bezpečnému používání HELIOSU.

Helios všem uživatelům, kteří používají některý z níže uvedených systémů Microsoftu, zobrazuje (nebo začne v blízké době) v horní části hlavního okna Heliosu červenou hlášku o nepodporované verzi. I přes tuto hlášku můžete s programem nadále pracovat, doporučujeme ale zastaralý operační systém nebo SQL server co nejdříve aktualizovat nebo Helios přemístit na novější počítač. Pokud to z nějakého důvodu nemůžete provést, můžete postupovat podle bodu 2.

Přesné informace o verzi používaného SQL serveru a verzi operačního systému zjistíte přímo z Heliosu v HELIOS / Možnosti / Konfigurace a správa systému.

1. Proč a čeho se to týká

HELIOS CLA je koncipován pro provozování v softwarovém prostředí společnosti Microsoft a bezvadná funkčnost HELIOSU tak závisí na bezvadné funkčnosti příslušného softwaru Microsoftu. Společnost Microsoft pak přesně určuje podmínky garance provozu těchto svých systémů. V tabulce níže uvádíme seznam produktů, u kterých společnost Microsoft v nejbližší době ukončí podporu, nebo tak nedávno učinila a dále datum, od kterého danou skutečnost zohledňuje společnost Asseco Solutions, a.s. jakožto výrobce programu HELIOS.

MS SQL Ukončení hlavní podpory Microsoft Garance pro HELIOS Prodloužená garance pro HELIOS
.
Microsoft SQL Server 2014 9.7.2019 9.7.2019 30.6.2020
Microsoft SQL Server 2016 13.7.2021 31.1.2022 31.12.2022
Microsoft SQL Server 2017 11.10.2022 31.12.2022 31.12.2023
Microsoft SQL Server 2019 28.2.2025 30.6.2025 zatím nestanoveno
Microsoft SQL Server 2022 11.1.2028 zatím nestanoveno zatím nestanoveno
.
Windows Servers
.
Microsoft Windows Server 2012 (R2) 9.10.2018 9.7.2019 30.6.2020
Microsoft Windows Server 2016 11.1.2022 31.12.2022 31.12.2023
.
Windows Desktops
.
Windows 7 13.1.2015 9.7.2019 30.6.2020
Windows 8 a 8.1 (Embeded) 9.1.2018 9.7.2019 30.6.2020
Windows 10 a 11 zatím nestanoveno zatím nestanoveno
.
MS Office
.
Microsoft Office 2013 4.10.2018 30.6.2020
Microsoft Office 2016 13.10.2020 30.6.2022

Ukončení hlavní podpory Microsoft znamená, že Microsoft již svůj produkt dále nerozvíjí a nepřizpůsobuje novějším technologiím. Po určitou dobu k produktu ještě vydává bezpečnostní záplaty.

Garance pro HELIOS znamená, že při vývoji a testování Heliosu zaručujeme bezchybný provoz na uvedeném produktu Microsoftu. Po ukončení této garance nebude nijak blokováno spuštění Heliosu, uživatel ale bere na vědomí, že za bezproblémový provoz již neručíme a provozuje tedy Helios na vlastní riziko.

Prodloužená garance (Extended support) pro HELIOS je placená služba, která vám zaručí delší garantovaný provoz Heliosu na již nepodporovaném prostředí.

Jelikož po termínu ukončení hlavní podpory ze strany Microsoftu již Microsoft u daného produktu negarantuje kompatibilitu s produkty třetích stran a většinou dodává jen bezpečnostní záplaty, nezbývá nám než HELIOS dále rozvíjet (aktualizovat a přidávat nové funkce) pouze v podporovaném prostředí. To jinými slovy znamená, že nové verze HELIOSU vydané po ukončení podpory ze strany Asseco Solutions (daum ve sloupečku Garance pro Helios), budou vyvinuty a otestovány pouze k provozování v podporovaném prostředí.

Doporučujeme ale, především z bezpečnostních důvodů, opustit nepodporované systémy Microsoftu co nejdříve a přejít na Windows 10 nebo 11 (nebo Windows server 2019 nebo 2022) a na SQL server 2019 nebo 2022. Přeinstalování Heliosu na nový počítač nebo aktualizaci SQL serveru Vám rádi provedeme na základě vaší objednávky za 1600 Kč/hod. (obvykle na to stačí 2 hodiny) + 12 Kč/km cestovné. Pokud máte svého IT specialistu, může postupovat podle níže uvedených stručných návodů, v komplikovanějších případech podle PODROBNÉHO NÁVODU.

1.a. Migrace pouze programu Helios (SQL server je na jiném PC nebo na serveru)

a) zkopírujte složku s aplikací Helios ze starého do nového PC (většinou jde o složku C:\Program Files (x86)\LCS International)
b) přeneste elektronický podpis (export na starém PC včetně privátního klíče do souboru .pfx a instalace na novém PC)
c) nainstalujte podpůrné certifikáty z www.kobler.cz/cert
d) poprvé spusťte Helios na novém PC "jako správce", aby si mohl zaregistrovat potřebné knihovny

1.b. Migrace programu Helios i SQL serveru (obojí je na starém PC)

a) zálohujte databázi Heliosu na starém PC (HELIOS / Možnosti / Konfigurace a správa systému / Zálohy / Nový)
b) zkopírujte složku s aplikací Helios ze starého do nového PC (většinou jde o složku C:\Program Files (x86)\LCS International)
c) přeneste elektronický podpis (export na starém PC včetně privátního klíče do souboru .pfx a instalace na novém PC)
d) nainstalujte podpůrné certifikáty z www.kobler.cz/cert
e) nainstalujte SQL server (instalační balíčky pro Express Edition zdarma najdete pod bodem 1.c), při instalaci zvolte "Mixed mode" a vymyslete si administrátorské heslo
f) opravte jméno SQL serveru v souboru Helios.ini (leží ve stejné složce jako Helios.exe)
g) spusťte Helios "jako správce", pro první přihlášení zadejte jméno : sa a administrátorské heslo (viz bod e) a nechte vygenerovat novou databázi
h) obnovte zálohu databáze Heliosu ze starého PC (HELIOS / Možnosti / Konfigurace a správa systému / Zálohy / Obnova)

1.c. Aktualizace SQL serveru Express edition z verze 2012/2014/2016 na verzi 2017 nebo 2019

Upozornění : tento postup se týká pouze verze Express Edition, placené verze SQL serveru si musíte obstarat a aktualizovat sami

a) zálohujte databázi Heliosu (HELIOS / Možnosti / Konfigurace a správa systému / Zálohy / Nový)
b) aktualizujte SQL server (Express Edition zdarma s omezením velikosti databáze do 10 GB viz odkazy níže)
c) spusťte Helios obvyklým způsobem

Odkazy pro stažení instalačního balíčku SQL serevru :
verze 2019 64 bit (nelze instalovat do Windows 7), po instalaci je nutné instalovat Cumulative Update 12 nebo vyšší
verze 2022 64 bit (nelze instalovat do Windows 7), po instalaci je nutné instalovat Cumulative Update 13 nebo vyšší

2. Co když aktualizaci nepodporovaných systémů včas nestihnu, nemohu nebo nechci provést

Jelikož zjišťování, zda případná vada je či není způsobena interakcí s již nepodporovaným softwarovým prostředím, je obtížné, případně nepřiměřeně nákladné, budeme nadále garantovat další fungování Heliosu na nepodporovaném prostředí pouze v rámci služby Extended support, kterou si u nás můžete objednat za jednorázový poplatek ve výši odpovídající 25% ceny vaší běžné roční systémové podpory. Tato služba vám prodlouží možnost používat Helios na nepodporovaném prostředí o cca 1 rok s tím, že vám po tuto dobu budeme poskytovat podporu při řešení problémů tak, jako dosud.

Objednávka Extended support

Celní software s.r.o.
Tyršova 2071
256 01 Benešov

telefon: 602 851 072
telefon: 607 244 534

e-mail: kobler@kobler.cz