Naše reference

Ceník služeb společnosti Celní software s.r.o. platný od 1.1.2022

Konzultační služby 1200 Kč/hod.

Mezi konzultační služby patří především školení uživatelů, poradenství při zavádění zjednodušených postupů a ekonomických režimů.

Cena školení pro 5 a více osob současně se sjednává individuálně.

Programátorské služby

- Základní 1.600 Kč/hod.

Mezi základní programátorské služby patří modifikace přehledů a tiskových sestav nebo tvorba externích atributů a související analytické práce. Dále sem patří instalace Heliosu a SQL serveru a převody databází.

- Expertní 2.000 Kč/hod.

Mezi expertní programátorské služby patří především zhotovení úprav a doplňků Heliosu na míru a zhotovení můstků pro přenos dat mezi rozdílnými programy a související analytické práce.

Cestovné 12 Kč/km

Do počtu ujetých km se počítá cesta k zákazníkovi a zpět trasou, která zajišťuje časově nejrychlejší spojení.

Služby mimo pracovní dobu (8 - 17 hod.), o víkendech a svátcích jsou fakturovány s přirážkou 50%.

Úpravy licence 1200 Kč

Poplatek se účtuje za změnu licence kromě případů navýšení počtu uživatelů nebo dokupu nového modulu.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Celní software s.r.o.
Tyršova 2071
256 01 Benešov

telefon: 602 851 072
telefon: 607 244 534

e-mail: kobler@kobler.cz